Print4all - WAŻNA INFORMACJA

Drodzy Klienci,
z powodu dużej ilości zamówień, terminy realizacji mogą ulec wydłużeniu.

Prosimy o wyrozumiałość i uwzględnienie ewentualnych opóźnień w Państwa poczynaniach.
Aby zamknąć okno z komunikatem proszę kliknąć w "X" w prawym górnym rogu lub kliknąć w poniższe logo Print4All (wówczas zostaniesz przekierowany na stronę główną sklepu internetowego).

 • 0,00 PLN
 • koszyk

 
Reklamacje


 

 

 

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w formie pisemnej na adres: reklamacje@print4all.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz informację, na temat oczekiwań klienta.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta bądź odbioru własnego z siedziby Drukarni.
 4. Drukarnia Print4all zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w dni robocze do godziny 16.00. To oznacza, że dla zgłoszenia, które wpłynie w danym dniu po tej godzinie, termin rozpatrzenia będziemy liczyć od kolejnego dnia roboczego.
 6. Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do dostarczonych do produkcji, lub zleconych do wykonania przez Drukarnię, proofów cyfrowych.
  Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa cyfrowego, druk będzie się odbywać zgodnie z normami przyjętymi przez Drukarnię zgodnymi z normami ISO Fogra 39.
 7. Klient uznaje, że warunkiem wystarczającym na odrzucenie reklamacji kolorystycznej jest wykazanie przez Drukarnię, iż druk odbył się zgodnie z przyjętymi normami, o których mowa w punkcie powyżej.
 8. Drukarnia Print4all w procesie druku wykorzystuje kilka maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów. W efekcie przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 9. Przy papierach o gramaturze przekraczającej 150g możliwe jest nastąpienie pękania papieru w miejscach łamania. W celu maksymalnego zminimalizowania tego zjawiska stosowane są środki zapobiegawcze w postaci bigowania produktów składanych w miejscach ich łamania, a także (o ile to jest możliwe) stosowanie papieru o kierunku ułożenia włókien zgodnym z głównym falcem. Mimo stosowania surowców najwyższej jakości, w niektórych sytuacjach, szczególnie przy dużym pokryciu farbą drukarską, środki te jednak nie są wystarczające i farba nadal pęka w miejscach łamania. Fakt ten należy mieć na uwadze przy projektowaniu publikacji, a powstała w ten sposób wada nie jest traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji z winy Drukarni.
 10. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 11. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych, proces druku oraz wielość producentów i gatunków papieru tego samego typu, dopuszczalne są następujące odchylenia:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
  • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.
  • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 10% ilości zamówionej.
  • różnic w grubości i gramaturze papieru w granicach +-10% wartości deklarowanych.
 12. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
 13. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek kurierskich. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
 14. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

  

 
 

www.print4all.pl
e-mail: biuro@print4all.pl • serwer FTP: ftp.cuddruk.pl (użytkownik i hasło: print4all)
Informacja telefoniczna czynna w dni robocze od 8.00 do 16.00, tel.: 32 248 66 73

 

 


Przełącz na wersję mobilną
chochlik
facebook
twitter
gp